KONTAKT

Gabinet Stomatologiczny

lekarz stomatolog - Grotowska Rita

tel. 48 613 20 42

tel. 501 007 705

 

Gabinet Medycyny Estetycznej

lekarz medycyny estetycznej - Grotowska Rita

tel. 505 47 57 40